Main Content
swang5

Dr. WANG Shuang

Common Core Courses

Lecturer

BA (CUC), MPhil (HK), PhD (HK)

852-39177308

852-28581334

Rm 963, Run Run Shaw Tower, Centennial Campus, HKU